E-liquid kopen

Elektrisch roken en uw gezondheid

Door elektrisch te roken inhaleert u damp in plaats van rook. In talloze wetenschappelijke onderzoeken wordt beweerd dat bij elektrisch roken, behoudens de eventuele nicotine, veel minder schadelijke stoffen vrijkomen zoals bij een echte sigaret.

Rook van een klassieke sigaret bevat een groot aantal giftige en kankerverwekkende stoffen zoals teer, koolmonoxide, arseen (zwaar metaal), benzeen, cadmium, lood, stikstofmonoxide, cyanide, aceton, ammoniak, azijnzuur, DDT (bestrijdingsmiddel) en polonium (radioactief). Al deze verbrandingsstoffen zitten niet in de damp van een elektrische sigaret.YouTube
Aangezien beeld meer zegt dan 1000 woorden, onderstaand een YouTube filmpje waarin op een relatief eenvoudige wijze de verschillen duidelijk worden gemaakt tussen damp van een e-sigaret en de rook van een klassieke sigaret :


 
 

Is elektrisch roken dus 100% veilig?

Niets is 100% veilig. Wat we weten op dit moment is dat de damp van een e-sigaret veel minder schadelijk voor de gezondheid is dan het roken van sigaretten. Bij de verbranding van tabak komen meer dan 4.000 kankerverwekkende stoffen vrij. Die zitten zowieso niet in de damp van een e-sigaret. Wel kunnen er volgens sommige onderzoeken enkele onzuiverheden zitten in e-sigaretten. De concentraties van deze onzuiverheden zijn hierbij wel tot 450 keer kleiner dan aangetoond in een klassieke sigaret. 

Voor wat betreft de lange termijn effecten van e-roken is duidelijk dat 
verder onderzoek nodig is. Hierover is simpelweg nog te weinig data beschikbaar.
 
Wat we in elk geval kunnen zeggen is dat het dampen van een e-sigaret veiliger is dan het roken van tabak. Voor mensen die graag willen blijven roken kan de elektrische sigaret dus een alternatief zijn. Ook zijn er mensen die een e-sigaret gebruiken om de nicotineverslaving af te bouwen. Dat doen zij door het nicotineniveau in de e-liquids langzaam af te bouwen tot nul door de liquids zelf te mixen. Dat is met sigaretten niet mogelijk. Uiteindelijk is geheel stoppen met roken en/of dampen natuurlijk het beste wat u kunt doen.

 


'Voors en tegens'...
 


Er wordt veel geschreven over elektrisch roken en de mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Realiseert u zich dat de financiële belangen in deze sector erg groot zijn (van tabaksindustrie tot aan overheid) en de berichtgeving niet altijd zuiver objectief is. 

Ook de politiek worstelt met dit nieuwe fenomeen,  tot aan het Europees Parlement toe! Men heeft wel degelijk oog voor de positieve gezondheidsaspecten van het e-roken t.o.v. de klassieke sigaret, maar het e-roken druist volledig in tegen het jarenlang gevoerde anti-rookbeleid. Roken is dankzij dit gevoerde beleid min of meer verbannen uit het algehele straatbeeld, maar komt nu via een zijweg (in de vorm van een e-sigaret) weer terug! Men is  bevreesd dat hierdoor weer méér mensen zullen beginnen met roken, vooral de kwetsbare groep jongeren. De politiek is dus argwanend en ziet de e-sigaret als een doordachte 'opstap' van de tabaksindustrie naar de echte sigaret.

Daarnaast levert de e-sigaret op dit moment geen directe bijdrage aan de Staatskas in de vorm van accijns. Niemand zal hardop beweren dat dit argument meetelt, maar het moet politici op zijn minst een dubbel gevoel geven. Dit is een miljardenbusiness, ook voor de overheid! 
Inmiddels valt de e-sigaret, net als klassieke sigaretten en shag, onder de Tabakswet. Niet uitgesloten is dus dat er in de nabije toekomst accijnzen worden geheven op elektrische sigaretten en e-liquids. 

We kunnen in elk geval stellen dat de e-sigaret een 'verwarrend' product is voor de politiek alsmede voor het publiek.  Logisch is dan ook dat berichtgeving over de e-sigaret soms positief en dan weer negatief is. Het enige advies wat wij kunnen geven is : probeer alle berichtgeving, zowel positief als negatief, enigszins te plaatsen binnen deze context.

Wilt u zelf graag meer informatie inwinnen 
over de voor -en nadelen van het e-roken, gebruikerservaringen lezen, reacties en opinies bekijken, dan kunt u o.m. terecht op de volgende websites :

 
Trimbos Instituut                                          
Kenniscentrum e-roken (KCER)  
Elektrisch Roken Forum  
Acvoda Actiecomité voor dampers  
Stichting Elektrisch Dampen (Stelda)  
 

Nicotine

Nicotine is een giftige stof. Zoals gezegd kan e-liquid nicotine bevatten, dit is een keuze van de gebruiker. Nicotine is een organische, stimulerende en verslavende stof die voorkomt in tabaksplanten. Nicotine is schadelijk voor de gezondheid, het verhoogt o.m. de hartslag en vernauwt de bloedvaten waardoor de bloeddruk omhoog gaat. Nicotine verhoogt tevens het risico op een hartinfarct, op trombose en maakt op termijn de huid grauwer en slapper. Bij vrouwen kan het een vervroegde overgang veroorzaken. Mannen kunnen er impotent van worden. Ten slotte wordt door nicotine de ademhaling versneld en genezen wonden en botbreuken langzamer bij mensen onder invloed van nicotine.
 
Er is echter nooit aangetoond dat nicotine kankerverwekkend is. Wel is aangetoond dat nicotine de apoptose vertraagt. Apoptose is het proces waarbij cellen in ons lichaam zichzelf vernietigen (een soort "zelfdoding" van de cel). Dat proces wordt door ons lichaam in werking gezet nadat deze cellen ongewenst, gemuteerd of beschadigd zijn. Het lichaam "ruimt" dit soort cellen dus zelf op. Indien dit proces wordt vertraagd door het gebruik van nicotine kan kanker zich eerder ontwikkelen. Nicotine draagt in die zin dus wel bij aan het ontstaan van kanker. 

Er is overigens ook een e-liquid op de markt met een nicotinevervanger (BioNic™). Veel e-rokers zijn hier erg tevreden over. BioNic™ is een 100% plantaardig product en heeft dezelfde werking als nicotine echter zónder de schadelijke gezondheidseffecten. Meer informatie hierover vindt u hier.
 

Voor wie is de elektrische sigaret niet geschikt?

Hoewel een elektrische sigaret veel minder schadelijk is voor de gezondheid dan de klassieke sigaret is het niet geschikt voor;
 
mensen die op dit moment niet roken**
zwangere vrouwen
vrouwen die borstvoeding geven
personen onder de 18 jaar
personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten
personen met een verhoogde bloeddruk
personen die medicatie gebruiken tegen depressies of astma
diabetici

Neemt u bij twijfel éérst contact op met uw huisarts voordat u tot aanschaf overgaat. 

** Voor mensen die op dit moment niet roken kunnen wij slechts één advies geven :


 
Niet met een klassieke sigaret, maar ook niet met een e-sigaret! Roken en/of dampen is verslavend. Ook e-roken met nicotinevrije liquids raden wij deze groep mensen af! Verslaving ontstaat niet alleen door de nicotine (lichamelijk), maar ook door het gebruik, de houding en de gewoonte (psychisch).

De e-sigaret moet worden gezien als een vervangend product voor de zeer ongezonde en dure klassieke sigaret. Het is dus zeker niet onze bedoeling om niet-rokers enthousiast te maken voor het roken en/of dampen!

 

Bijwerkingen e-liquid

Soms komt het voor dat mensen allergisch blijken te zijn voor Propyleen Glycol. De oplossing is dan om e-liquids te gebruiken zonder PG.  De liquid kan soms ook maagzuur veroorzaken, net als wanneer je veel te veel sigaretten hebt gerookt. Verlaag in dat geval het nicotinegehalte in de liquid, of gebruik een andere smaak of ander merk.
 
Ook trekt PG water aan waardoor je meer vocht verliest. Zorg er dus voor dat je meer vocht inneemt (extra drinken dus). Indien je begint met de elektrische sigaret (en dus stopt met de klassieke sigaret) kunnen zich wellicht enkele ‘kwaaltjes’ voordoen, gerelateerd aan de omschakeling. Zoals een droge keel, gevoelige tanden, droge lippen, schorheid of hoesten. Veelal gaan deze problemen binnen een periode van twee weken vanzelf weer weg. Deze kwaaltjes zijn dus niet zozeer te wijten aan het e-roken, maar juist aan het stoppen met klassiek roken.
 

Meerokers

Damp van een e-sigaret is niet schadelijk, is kleurloos en geeft geen neerslag van teer of andere schadelijke stoffen. Het kan wel een geur afgeven aan de omgeving, afhankelijk van de smaak die je dampt. Deze geur is slechts heel even aanwezig en 'blijft niet hangen'. De nicotine wordt voor 98% door ons lichaam opgenomen tijdens het e-roken. Het restant wordt in de lucht binnen enkele seconden afgebroken in moleculaire deeltjes die niets meer met nicotine te maken hebben. Meedampen van die residustoffen is dus nauwelijks mogelijk, maar de PG, die de damp maakt, kan wel allergische reacties opwekken op de luchtwegen van derden.


 


| Meer

De waardering van www.e-liquidwinkel.nl bij WebwinkelKeur Klantbeoordelingen is 9.4/10 gebaseerd op 1090 reviews.


Om de webshop van E-liquidwinkel te kunnen bezoeken dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Bent u ouder dan 18 jaar?