E-liquid kopen
                    Er wordt in de media nogal veel geschreven over de negatieve gezondheidsgevolgen van het e-roken. Er zijn ontzettend veel 'nieuwsberichten  op het internet met onvolledige, suggestieve of onjuiste informatie. Soms wordt de e-sigaret hierin zelfs beschreven als 'meer schadelijk' dan een gewone sigaret. Hoe moet je al deze berichten nu lezen? Is e-roken nu een zegen of juist een gedrocht?Elektrisch roken en uw gezondheid

Tegenwoordig ziet u steeds meer mensen elektrisch roken. Maar wat is elektrisch roken nou eigenlijk en is het beter voor uw gezondheid dan normale sigaretten? Door elektrisch te roken inhaleert u damp in plaats van rook. In talloze wetenschappelijke onderzoeken wordt beweerd dat bij elektrisch roken, behoudens de eventuele nicotine, veel minder schadelijke stoffen vrijkomen zoals bij een echte sigaret. Elektrisch roken wordt ook vaak 'dampen' of in het Engels 'vaping' genoemd.

 

Schadelijke stoffen e-sigaret

Rook van een klassieke sigaret bevat een groot aantal giftige en kankerverwekkende stoffen zoals teer, koolmonoxide, arseen (zwaar metaal), benzeen, cadmium, lood, stikstofmonoxide, cyanide, aceton, ammoniak, azijnzuur, DDT (bestrijdingsmiddel) en polonium (radioactief). Al deze verbrandingsstoffen zitten niet in de damp van een elektrische sigaret.

 

YouTube video over e-sigaretten

Aangezien beeld meer zegt dan 1000 woorden, onderstaand een YouTube filmpje waarin op een relatief eenvoudige wijze de verschillen duidelijk worden gemaakt tussen damp van een e-sigaret en de rook van een klassieke sigaret:

 
 


Is elektrisch roken 100% veilig?

Niets is 100% veilig. Wat we weten op dit moment is dat de damp van een e-sigaret veel minder schadelijk voor de gezondheid is dan het roken van sigaretten. Bij de verbranding van tabak komen meer dan 4.000 kankerverwekkende stoffen vrij. Die zitten sowieso niet in de damp van een e-sigaret. Wel kunnen er volgens sommige onderzoeken enkele onzuiverheden zitten in e-sigaretten. De concentraties van deze onzuiverheden zijn hierbij wel tot 450 keer kleiner dan aangetoond in een klassieke sigaret. 

 
Omdat er enkele zeer miniscule onzuiverheden zijn aangetroffen in een e-sigaret is een complete hysterie ontstaan om de e-sigaret aan banden te leggen. Er zijn zelfs landen waar de e-sigaret is verboden, maar waar de pakjes Marlboro gewoon op elke hoek van de straat verkrijgbaar zijn.

Hiermee wordt volledig voorbijgegaan aan de enorme gezondheidwinst die behaald kan worden onder rokers. De e-sigaret moet en blijft worden gezien als een een alternatief voor de zwaar kankerverwekkende sigaret. De e-sigaret is dus een ultieme way-out voor mensen die niet kunnen of willen stoppen met roken. 

Er wordt tevens gesuggereerd dat de e-sigaret is bedoeld om een hele nieuwe generatie jongeren aan de nicotine te krijgen. Een ultieme poging van de tabaksgiganten om hun handel voor de toekomst veilig te stellen. De e-sigaret is echter niet ontwikkeld door tabaksgiganten, ze hebben jarenlang geprobeerd deze ontwikkeling in de markt te dwarsbomen met gemanipuleerde lab-testen. Inmiddels is duidelijk dat de e-sigaret een serieuze bedreiging vormt voor de tabaksreuzen, waardoor men nu e-sigaretfabrikanten overneemt (zoals de razend populaire JUUL uit Amerika). Er is geld genoeg zoals u weet.
Voor wat betreft de lange termijn effecten van e-roken is duidelijk dat verder onderzoek nodig is. Hierover is simpelweg nog te weinig data beschikbaar. Er komen langzamerhand steeds meer rapport!en over elektrisch roken. Hieruit blijkt dat elektrisch roken minder schadelijk is dan klassieke sigaretten maar het is absoluut niet 100% veilig! In e-sigaretten zitten nog altijd schadelijke stoffen. Daarnaast worden e-sigaretten nog niet altijd aanbevolen als u wilt stoppen met roken. Dit komt omdat er in e-sigaretten ook nog nicotine kan zitten en het dus langzamer gaat om af te kicken.

 

Alternatief voor gewone sigaretten

Wat we in elk geval kunnen zeggen is dat het dampen van een e-sigaret veiliger is dan het roken van tabak. Voor mensen die graag willen blijven roken kan de elektrische sigaret dus een alternatief zijn. Ook zijn er mensen die een e-sigaret gebruiken om de nicotineverslaving af te bouwen. Dat doen zij door het nicotineniveau in de e-liquids langzaam af te bouwen tot nul door de liquids zelf te mixen. Dat is met sigaretten niet mogelijk. Uiteindelijk is geheel stoppen met roken en/of dampen natuurlijk het beste wat u kunt doen.

 

Financiële belangen

Er wordt veel geschreven over elektrisch roken en de mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid. Realiseert u zich dat de financiële belangen in deze sector erg groot zijn (van tabaksindustrie tot aan overheid) en de berichtgeving niet altijd zuiver objectief is. 

Ook de politiek worstelt met dit nieuwe fenomeen,  tot aan het Europees Parlement toe! Men heeft wel degelijk oog voor de positieve gezondheidsaspecten van het e-roken t.o.v. de klassieke sigaret, maar het e-roken druist volledig in tegen het jarenlang gevoerde anti-rookbeleid. Roken is dankzij dit gevoerde beleid min of meer verbannen uit het algehele straatbeeld, maar komt nu via een zijweg (in de vorm van een e-sigaret) weer terug! Men is  bevreesd dat hierdoor weer méér mensen zullen beginnen met roken, vooral de kwetsbare groep jongeren. De politiek is dus argwanend en ziet de e-sigaret als een doordachte 'opstap' van de tabaksindustrie naar de echte sigaret.


Daarnaast levert de e-sigaret op dit moment geen directe bijdrage aan de Staatskas in de vorm van accijns. Niemand zal hardop beweren dat dit argument meetelt, maar het moet politici op zijn minst een dubbel gevoel geven. Dit is een miljardenbusiness, ook voor de overheid! 
Inmiddels valt de e-sigaret, net als klassieke sigaretten en shag, onder de Tabakswet. Niet uitgesloten is dus dat er in de nabije toekomst accijnzen worden geheven op elektrische sigaretten en e-liquids. 

 

E-sigaret : positief en negatief in beeld

We kunnen in elk geval stellen dat de e-sigaret een 'verwarrend' product is voor de politiek alsmede voor het publiek.  Logisch is dan ook dat berichtgeving over de e-sigaret soms positief en dan weer negatief is. Het enige advies wat wij kunnen geven is : probeer alle berichtgeving, zowel positief als negatief, enigszins te plaatsen binnen deze context.


 
 

NIEUWE LONGZIEKTE DOOR E-SIGARET?Een mooi voorbeeld van hoe 'nieuws' over de e-sigaret wordt verdraaid is de in augustus 2019 nieuw ontdekte longziekte in de Verenigde Staten. Dit nieuws is wereldwijd in alle kranten en op alle goede en minder goede nieuwssites in dikke chocoladeletters verschenen. De e-sigaret wordt hierin overal als 'de veroorzaker' weggezet. In elk bericht wordt tevens het advies meegegeven om de e-sigaret niet meer te gebruiken.


Het zou gaan om meer dan 450 jonge en gezonde mensen die deze nieuwe longziekte hebben gekregen als direct gevolg van de e-sigaret.Wat is er dan werkelijk aan de hand?
De overeenkomst is inderdaad dat deze jonge mensen allemaal een e-sigaret gebruiken. Echter, en dat lees je nergens, betreft het in al deze gevallen een zelf-in-elkaar-geknutselde-e-sigaret om zo marihuana, THC-olie of andere illegale drugs toe te dienen. Deze e-sigaretten en zelfgemaakte e-liquid substanties worden in Amerika gewoon op straat verkocht. De markt is daar dus een soort 'jungle', en is totaal niet gereguleerd.


Nergens anders ter wereld speelt deze problematiek. Het RIVM in Nederland geeft aan dat er in Nederland geen gevallen bekend zijn van mensen die als gevolg van een e-sigaret aan de beademing liggen. Dat komt omdat de Europese markt veel beter gereguleerd is en er veel meer controle op vape producten plaatsvindt.

Oktober 2019
Ook worden er ook in Nederland enkele gezondheidsklachten gemeld (8) die gelinkt worden aan het gebruik van een e-sigaret. Nog onduidelijk is of deze berichten kloppen, en of deze gezondheidsklachten inderdaad het gevolg zijn van het gebruik van een e-sigaret. Mogelijk hebben deze mensen ook een periode klassieke sigaretten gerookt. Longartsen roepen in krantenkoppen op tot een verbod op e-sigaretten. Er zijn namelijk 8 klachten gemeld. Een verbod op sigaretten zou natuurlijk ook kunnen, maar daarover wordt in alle berichtgeving met geen woord gerept....

Overigens pleiten wij al jaren voor een verbod op pindakaas. Uit onderzoek is gebleken dat sommige mensen een allergie hebben voor pinda's. Een totaalverbod op pindakaas zou dus een logische stap zijn om onze bevolking tegen dit kwaad te beschermen.

Allergie
Het is een bekend gegeven dat sommige mensen allergisch zijn voor één van de hoofdbestanddelen van e-vloeistoffen ; PG oftewel propyleen glycol. Een allergie komt echter bij alle soorten producten voor. Dat lijkt geen reden te moeten zijn voor een totale boycot op e-sigaretten. Miljoenen gebruikers van de e-sigaret zijn juist enorm geholpen met dit alternatief voor de klassieke sigaret.


Alle gekheid op een stokje, de gevolgen van dit soort nieuwsberichten voor de e-sigaret als alternatief voor de zwaar kankerverwekkende sigaret zijn natuurlijk enorm. Politici en andere hoogwaardiheidsbekleders grijpen dit "nieuws" direct aan om kamervragen te stellen om de e-sigaret verder te verbannen.


Lees HIER meer info


 Nicotine

Nicotine is een giftige stof. Zoals gezegd kan e-liquid nicotine bevatten, dit is een keuze van de gebruiker. Nicotine is een organische, stimulerende en verslavende stof die voorkomt in tabaksplanten. Nicotine is schadelijk voor de gezondheid, het verhoogt o.m. de hartslag en vernauwt de bloedvaten waardoor de bloeddruk omhoog gaat. Nicotine verhoogt tevens het risico op een hartinfarct, op trombose en maakt op termijn de huid grauwer en slapper. Bij vrouwen kan het een vervroegde overgang veroorzaken. Mannen kunnen er impotent van worden. Ten slotte wordt door nicotine de ademhaling versneld en genezen wonden en botbreuken langzamer bij mensen onder invloed van nicotine.

 

Schadelijkheid van nicotine

Er is echter nooit aangetoond dat nicotine kankerverwekkend is. Wel is aangetoond dat nicotine de apoptose vertraagt. Apoptose is het proces waarbij cellen in ons lichaam zichzelf vernietigen (een soort "zelfdoding" van de cel). Dat proces wordt door ons lichaam in werking gezet nadat deze cellen ongewenst, gemuteerd of beschadigd zijn. Het lichaam "ruimt" dit soort cellen dus zelf op. Indien dit proces wordt vertraagd door het gebruik van nicotine kan kanker zich eerder ontwikkelen. Nicotine draagt in die zin dus wel bij aan het ontstaan van kanker. 

 

Nicotine in sigaretten en e-sigaretten

In een gewone sigaret worden deze schadelijke stoffen allemaal toegevoegd met als reden dat zo de nicotine beter opgenomen wordt in het lichaam. In een sigaret zit vaak ongeveer 0,8mg nicotine. Dat betekent dat er in één pakje van 20 sigaretten 16mg. nicotine zit wat wordt opgenomen in het lichaam. Bij een e-sigaret koopt u e-liquid: een vloeistof dat verpakt is in een flesje. Deze liquid stopt u in de e-sigaret waar het in verdampt wordt als u het inhaleert. Uit onderzoek is gebleken dat het lichaam één derde van de geïnhaleerde nicotine opneemt. Bij e-liquid kan het verschillen hoeveel nicotine er in zit maar over het algemeen is 1ml. e-liquid goed voor 12 mg nicotine, waarvan uw lichaam dus 4 mg opneemt. Een flesje e-liquid van 10 ml staat dus gelijk aan 3 pakjes sigaretten.

 

BioNic e-liquid

Er is overigens ook een e-liquid op de markt met een nicotinevervanger (BioNic™). Veel e-rokers zijn hier erg tevreden over. BioNic™ is een 100% plantaardig product en heeft dezelfde werking als nicotine echter zónder de schadelijke gezondheidseffecten. Meer informatie hierover vindt u hier.
 
 

Voor wie is de elektrische sigaret niet geschikt?

Hoewel een elektrische sigaret veel minder schadelijk is voor de gezondheid dan de klassieke sigaret is het niet geschikt voor;
 
mensen die op dit moment niet roken**
zwangere vrouwen
vrouwen die borstvoeding geven
personen onder de 18 jaar
personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten
personen met een verhoogde bloeddruk
personen die medicatie gebruiken tegen depressies of astma
diabetici

Neemt u bij twijfel éérst contact op met uw huisarts voordat u tot aanschaf overgaat. 

** Voor mensen die op dit moment niet roken kunnen wij slechts één advies geven :

 

Geen roker? Geen e-sigaret!

Niet met een klassieke sigaret, maar ook niet met een e-sigaret! Roken en/of dampen is verslavend. Ook e-roken met nicotinevrije liquids raden wij deze groep mensen af! Verslaving ontstaat niet alleen door de nicotine (lichamelijk), maar ook door het gebruik, de houding en de gewoonte (psychisch).

De e-sigaret moet worden gezien als een vervangend product voor de zeer ongezonde en dure klassieke sigaret. Het is dus zeker niet onze bedoeling om niet-rokers enthousiast te maken voor het roken en/of dampen!


 

Bijwerkingen e-liquid

Soms komt het voor dat mensen allergisch blijken te zijn voor Propyleen Glycol. De oplossing is dan om e-liquids te gebruiken zonder PG.  De liquid kan soms ook maagzuur veroorzaken, net als wanneer je veel te veel sigaretten hebt gerookt. Verlaag in dat geval het nicotinegehalte in de liquid, of gebruik een andere smaak of ander merk. Overige klachten waar u last van kunt krijgen bij het gebruik van e-sigaretten zijn irritatie en schade aan de luchtwegen, hartkloppingen en een verhoogde kans op ziekte. Uiteraard is deze kans minder groot dan wanneer u klassieke sigaretten rookt, maar de kans is wel hoger dan wanneer u niet rookt.
 

 

Vochtinname

Ook trekt PG water aan waardoor je meer vocht verliest. Zorg er dus voor dat je meer vocht inneemt (extra drinken dus). Indien je begint met de elektrische sigaret (en dus stopt met de klassieke sigaret) kunnen zich wellicht enkele ‘kwaaltjes’ voordoen, gerelateerd aan de omschakeling. Zoals een droge keel, gevoelige tanden, droge lippen, schorheid of hoesten. Veelal gaan deze problemen binnen een periode van twee weken vanzelf weer weg. Deze kwaaltjes zijn dus niet zozeer te wijten aan het e-roken, maar juist aan het stoppen met klassiek roken.
 

 

Meerokers

Damp van een e-sigaret is niet schadelijk, is kleurloos en geeft geen neerslag van teer of andere schadelijke stoffen. Het kan wel een geur afgeven aan de omgeving, afhankelijk van de smaak die je dampt. Deze geur is slechts heel even aanwezig en 'blijft niet hangen'. De nicotine wordt voor 98% door ons lichaam opgenomen tijdens het e-roken. Het restant wordt in de lucht binnen enkele seconden afgebroken in moleculaire deeltjes die niets meer met nicotine te maken hebben. Meedampen van die residustoffen is dus nauwelijks mogelijk, maar de PG, die de damp maakt, kan wel allergische reacties opwekken op de luchtwegen van derden.
 

Factsheet e-sigaret Trimbos Instituut

Het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging, onderdeel van het Trimbos Instituut, heeft een factsheet over elektrisch roken gemaakt met waardevolle informatie. 

 
Meer informatie?

Wilt u zelf graag meer informatie inwinnen over de voor -en nadelen van het e-roken, gebruikerservaringen lezen, reacties en opinies bekijken, dan kunt u o.m. terecht op de volgende websites :
 
Trimbos Instituut                                        
Kenniscentrum e-roken (KCER)
Elektrisch Roken Forum
Acvoda Actiecomité voor dampers
Stichting Elektrisch Dampen (Stelda)
 
 


| Meer

De waardering van www.e-liquidwinkel.nl bij WebwinkelKeur Klantbeoordelingen is 9.3/10 gebaseerd op 1429 reviews.
Om de webshop van E-liquidwinkel te kunnen bezoeken dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Tevens gebruiken wij cookies om onze website juist te laten functioneren.

 
Check the trust score on Scamadviser.com